THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

Đăng ngày: 11/02/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay, Nhà…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ KHO KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Đăng ngày: 25/08/2018

Do nhu cầu mở rộng thị trường, hiện nay, Nhà máy Bột Thực Phẩm Đức Thịnh rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần…

Tuyển dụng nhân viên kho khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 24/08/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn gần 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay,…

Tuyển dụng nhân viên lái xe/tài xế tại khu vực TP. HCM

Đăng ngày: 24/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn gần 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay,…

Tuyển dụng nhân viên sale admin tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 24/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn gần 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay,…

Tuyển dụng nhân viên hành chính – nhân sự khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 24/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn gần 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay,…

Tuyển dụng nhân viên sale khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 24/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu sơ nét về Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Với hơn gần 30 năm xây dựng cơ sở nhà máy bột, đến nay,…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH khu vực Bình Dương

Đăng ngày: 02/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHU VỰC Bình Dương Giới thiệu nhà tuyển dụng Nhà máy bột Đức Thịnh tự hào có hơn 30 năm trong nghành bột, luôn cung cấp các sản phẩm tốt…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

Đăng ngày: 02/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giới thiệu Nhà máy bột thực phẩm Đức Thịnh Nhà máy bột Đức Thịnh tự hào có hơn 30 năm…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH khu vực Tp.HCM

Đăng ngày: 02/02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giới thiệu nhà tuyển dụng Nhà máy bột Đức Thịnh tự hào có hơn 30 năm trong nghành bột, luôn cung cấp các…

Page 1 of 212