Liên hệ

NHÀ MÁY BỘT THỰC PHẨM ĐỨC THỊNH 
Địa chỉ: 459 QL80, An Hòa Nhì, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp

Điện Thoại: 0908 119 987

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Địa chỉ : 102/20 Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM

Điện Thoại : 0908 119 987

Email: Support@botducthinh.com/ Sales@botducthinh.com